Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 
Euro School | Centro Lingue Europee | Verona

Ismail Sabri dotycz? wykre?li? Nurul Izzah baz TM garnitur znies?awienie

Kuala Lumpur: Aplikacje przez Generalnego Inspektora Policji Tan Sri Khalid Abu Bakar i gabinetu ministra Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob aby wykre?li? pozew o znies?awienie z?o?ony przez Lembah Pantai MP Nurul Izzah Anwar wobec nich b?dzie mo?na us?ysze? na 17 czerwca.

S?dzia

High Court Justice John Louis O’Hara ustawi? dat? poniedzia?ek do s?uchania w?a?ciwa po spotkaniu stron w komorach.

Przemawiaj?c do reporterów tu prawnik Nurul melissa Sasidaran powiedzia? oskar?onych z?o?y? oddzielne aplikacje, aby wykre?li? powództwo ze wzgl?du na to, ?e by?o niepowa?ne, irytuj?ce i nadu?ywanie procesu s?dowego.

‘Obaj oskar?eni s? powo?uj?c si? na obronie wykwalifikowanego przywileju i uzasadnienie nad tym garniturze,’ doda?a.

Federalny Pe?nomocnik Shaiful Nizam Shahrin pojawi?a si? dla obu oskar?onych.

Nurul Izzah pozywa Khalida i Ismail za rzekome sugeruj?c, ?e dopu?ci? si? zdrady.

Nurul Izzah powiedzia? Khalid mia? 22 Lis ubieg?ym roku rzekomo wypowiedziane oszczercze s?owa przeciwko niej, podczas konferencji prasowej w siedzibie policji Bukit Aman.

PKR wiceprezes powiedzia? Ismail, który jest równie? Wsi oraz Minister Rozwoju Regionalnego, adidas zx rzekomo wyda? o?wiadczenie mediów oszczerczych wobec niej tego samego dnia podczas imprezy w Bera, adidas allegro Pahang.

Powiedzia?a, ?e ??o?wiadczenia zosta?y wydane po jej zdj?ciu z Jacel Kiram córki Jamalulail Kiram którzy pono? maj? doprowadzi? do wtargni?cia Sabah w 2013 roku zosta? opublikowany przez media kilka dni wcze?niej.

W pozwie z?o?onym listopadzie ubieg?ego roku, adidas lite racer Nurul Izzah powiedzia? s?owa Khalid oznacza?o, adidas buty ?e by? mózgiem wtargni?ciem Sulu Sabah w 2013 roku.

Poza tym, powiedzia?a stwierdzenie Ismail zrozumienia, ?e ??by?a zaanga?owana w dzia?alno?? terrorystyczn?.

Nurul Izzah poszukuje zaostrzonego odszkodowania, twierdz?c, ?e te s?owa nie nadszarpni?ta swoj? reputacj? jako parlamentarzysty i znanego polityka.

Ona jest równie? z pro?b? o ogólnych odszkodowania i nakaz powstrzymania pozwanych publikowania jakichkolwiek oszczerczych s?ów przeciwko niej.

W odpowiedzi na pozew z dnia 23 grudnia ubieg?ego roku, Khalid i Ismail powiedzia? wszelkie uszkodzenia cia?a doznane przez powoda by?y wynikiem jej w?asnych dzia?a? w spotkaniu Jacel Kiram i ?e nie mia? prawa na mocy prawa roszczenie o pogorszonych uszkodze? i innych form ulga w sporze cywilnym.

Leave a Reply