Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

czerwone buty sprawiaj?, adidas polska ?e brakuje niemo?liwe

S?o?ce nigdy nie zachodzi na Annika dni d?u?ej.

To zaczyna wygl?da? na rodzaj golfa imperium te dni, co najmniej na trasie Stany Zjednoczone LPGA, gdzie Annika Sörenstam pokaza? nam po raz kolejny, ?e jest tylko jeden gracz za i to w?a?nie dzieje si? kobieta z wozem stra?ackim czerwone buty i odcienie zepchni?te na jej pokrywie.

Sorenstam koncertowa? Mission Hills Country Club z precyzyjnym podejmowania strza?, wyko?czone z czterech mocy 68 w niedziel? i wygra? Kraft Nabisco Championship przez jeden strza? nad Liselotte Neumann.

Je?li Sorenstam robi? jakie? o?wiadczenie z jej o?miu pod not? 280, by?a te? co jaki? inny rodzaj rachunku z tymi jaskrawoczerwone, b?yszcz?ce buty. Sorenstam powiedzia?a, ?e ??mia? je w ty? jej szafce ca?y tydzie?, ale nie odwa?y? si? spróbowa? je a? do niedzieli.

‘pomy?la?em:’ Je?li nie boj? nosi? tych, to nie boj? si? gra? ‘,’ powiedzia?a. ‘Nie wiem, dlaczego je dalej. Za ka?dym razem stoj? nad putt, chcia?bym zobaczy? te ma?e czerwone palce. To by mnie u?miech.’

Cokolwiek to trwa. Oczywi?cie, cztery birdie, ?aden straszak dni i jej najlepsza runda tygodnia nie boli, albo.

To by? drugim kolejnym zwyci?stwem Sorenstam pod adresem Mission Hills, w pierwszym g?ównym LPGA w roku. To tak?e jej czwarty g?ównych tytu?ów. 31-letni Szwed, który wygra? osiem razy w zesz?ym roku, ma teraz dwa kolejne w tym roku, w sumie 33 w swojej dziewi?cioletniej kariery. Sorenstam jest pierwszym, aby wygra? z powrotem do ty?u tytu?y w Mission Hills, poniewa? sta? si? g?ównym wydarzeniem mistrzostwo w 1983 roku.

Ka?dy, zastanawiaj?c si?, co si? sta?o z showdown Sorenstam Karrie Webb? To si? nie pojawi?. Podczas Webb mia? jeden z tych dni off, Sorenstam by? sposób, sposób dalej. A fakt, ?e Sorenstam gra? tak dobrze w tak wa?nym czasie uda?o si? przekona? nawet jej. ‘Nie ma lepszego uczucia ni? ci??ko pracowa? i gra? to pole golfowe dobrze,’ powiedzia?a.

A co si? sta?o z Webb? ‘Karrie i mia?em nasze boje’ Sorenstam powiedzia?. ‘Ona jest takim wielkim graczem. To nie znaczy, ?e nie b?dzie tam. Dzi? jest tylko moja kolej.’

Kto? zauwa?y?, ?e ona mia?a wiele zakr?tów ostatnio. ‘Och, nie mam nic przeciwko’ Sorenstam powiedzia?.

Szybko zacz??o si? birdie na pi?tym i szóstym, adidas sklep internetowy wynikiem osiem podej?? ?elaza, które opu?ci?y j? makeable Putts 2,1 m oraz 2,7 m. Neumann, adidas zx 750 który zamkn?? si? 69, by? tam obok niej z dwoma birdie na froncie. Ale raz zrobili turze, kolejne dwa otwory przechyli? turniej kierunku Sorenstam.

Na czterech par 10, Sorenstam hit siedem ?elaza i namówi? pi?k? zatrzyma? tylko metr od otworu. Zrobi?a putt i wzi?? jeden strza? o?owiu.

Sorenstam wykonane par na pi?? par 11, ale Neumann nie by? tak szcz??liwy. Jej nap?d by? off-line i wyl?dowa? w prawo szorstkie. Ona rozbi? si? torami i jej pi?ciu ?elaza Trzeci strza? dryfowa? po lewej Greenside bunkra. Neumann dostanie z piasku do 2,4 metra, ale brakowa?o putt na równi i osiad? na straszak.

‘To by? wielki b??d po dokonaniu straszak na otwór, który jest osi?galny w dwóch,’ powiedzia? Neumann. ‘Przynajmniej ja by? na tyle silny, aby dwa birdie z rz?du po tym.’

Zanim dotarli na 18. tee, Sorenstam mia? jeden strza? o?owiu. Poda?a, ?e ??po obu graczy putted si? par.

Webb nie mia? tego rodzaju zamkni?cia rundy Szuka?a, który jest, co si? dzieje, kiedy nie robi? birdie a? 16 dziury. Webba 72, w tym i na zewn?trz birdie putt na 18, spad?a jej z udzia?u o?owiu 54 do?kami na siódme miejsce.