Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

USA zarabia srebro w skrócie

Zarz?dzaj ustawieniami konta. Celski i Chris Creveling ‘To ogromna. To ogromna masa off plecach’ Malone saidSOCHI, Rosji Jak Wci?gn??a w ci?gu kilku sekund do mety w swoim ?wier?finale ciep?a w krótkim torze 1,000 metrów, Emily Scott po?lizgn?? si? i upad? do ty?u, powoduj?c jej ?lizga? si? na jej ty?ek, adidas zx 750 na trzecie miejsce. Speedskating kr?puj?ce, rozczarowuj?ce, niewyt?umaczalne, miserable.And nagle, adidas buty allegro nie by?o. Speedskating na nieciekawy Olympic Games ‘. To jest ogromny. Przeka?nika.’ Poszli?my do tego wy?cigu, a nasz trener powiedzia? nam: ‘Jestem zm?czony skoro inne kraje ?wi?tuj? tam zamiast nas. Poszli?my do ostatniego wy?cigu wiedz?c byli?my ostatni? nadziej? na medal dla Speedskating. ‘Powiedzia? trener Stephen Gough’ To ?wietny sposób na zako?czenie gry. Gdy marzyli?my o tym, jak to robimy, oczywi?cie mia? wi?kszy wizji i wyników wskazuje na to, ale sko?czmy na wysokim poziomie i wróci? do domu szcz??liwy. ‘Srebrny przychodzi po 19 zdarze? Speedskating po d?ugich torów i krótkim torze zako?czy? si? podobny sposób. bez ameryka?ski na medal podium Jak zamontowa? straty, z ka?dym rozczarowaniu powielanego przez warstwy kontrowersji, pozosta?e uprawy ?y?wiarzy wyczu? i potwierdzane ci?nienie i, w pewnym sensie, wydawa?o nap?dzany it.A SHOT: Holenderski trener mówi ameryka?ski sucksDOMINANCE no?nej: Holandia upaja w nim sukces ‘presja zdecydowanie budynku’ Eduardo Alvarez powiedzia?: ‘wiedzieli?my, ?e wej?cie w olimpiadzie byli?my nr 1. wiedzieli?my, ?e mamy potencja?, wiedzieli?my, ?e musimy pr?dko??., Oczywi?cie, adidas buty to by?o troch? stresuj?ce. Nie wykonywa? indywidualnie. Mieli?my troch? pecha. ‘