Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Grand National Ladies Day kobiet wezwa? ubiera? lepiej, aby wy?cig wi?cej

Kobiety ucz?szczaj?ce dzie? tegorocznym damskiej na Festiwalu Narodowego Wielkiego s? zach?cani do smarten si? w d??eniu do uczynienia dni wi?cej ‘aspirational’.

Fashionistki planuje udzia? s?ynny Liverpool przypadku wy?cigów konnych w dniu 8 kwietnia s? zach?cani, aby ubiera? wi?cej Ascot ni? brzuch ods?aniaj?c, adidas sklep sztylet platerowane wygl?d, który sta? si? synonimem festiwalu.

Zarz?dzanie

Aintree za powiedzia? widzów wy?cigu o stylu ‘w gór?’, a nawet namówi? ich do standardów podnosz?cych oferuj?c Range Rovera oraz talony na zakupy do najbardziej stylowych punter.

W ostatnich latach niepochlebne fotografie pomara?czowych barwionego kobiet chwiejnym razem na wysokich obcasach podczas swigging z butelek z alkoholem by?y na porz?dku dnia w gazetach krajowych.

Wi?cej: Kiedy jest Grand National wszystko, co trzeba wiedzie?

dzie?

ostatnich damskie podobno uda?o si? sprzeda? z sugestiami sta?ych bywalców wy?cigowych zosta?y odstraszaj? mediach niektórych kobiet korzystaj?cych z ‘lu?nej’ dress code, zakazanych w innych wy?cigach.

Cho? nie ma oficjalnego ubioru, adidas neo inteligentna jest ‘lepsze’, wed?ug oficjalnej strony internetowej.

Baker powiedzia?: ‘Ladies Day’ jest jednym z najwi?kszych dni w pó?nocno-zachodniej i wy?cigów kalendarza spo?ecznej wi?c jeste?my zachwyceni podnie?? stawk? nawet wy?szy w tym roku i zapewni? naszym najwi?kszym stylu uhonorowan? nagrod? kiedykolwiek.

‘Nagrod? w ofercie do najbardziej stylowych racegoer z damskiej dzie? jest fantastyczna i replikuje jako?? i klas? dnia. To pokazuje tak?e nasze zaanga?owanie w damskiej dzie?, a naszym celem, adidas sklep aby ten wspania?y dzie? nawet lepiej jeszcze w tym roku. ‘

wiadomo?? na stronie Aintree powiedzia?: adidas originals buty ‘Aintree to spektakl kolorów przez ca?y rok, a wiele wykorzystuj?c swoj? podró? na tor adidas buty wy?cigowy jako okazj? do zaprezentowania swoich ulubiony dzie? wy?cigu stroje.’