Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

‘Nie myj Jeans ‘

Berg robi dobrze na jego rady, bo nie umy? w?asne d?insy od ponad roku. Podczas gdy jego o?wiadczenie Making Waves w rzeczywisto?ci firma mieszka si? do takich praktyk od roku 2011. Wed?ug New York Times, adidas sklep internetowy Levi zacz?? ‘z kamienia myte denim wyg?adzon? ze ska?, ale nie woda’ w 2011 roku, a jednocze?nie zach?ci? konsumentów do my? mniej.

W bardziej radykalnym wezwaniem do dzia?ania, adidas polska ekolodzy denim zaproponowa? równie? wprowadzenie d?insy w zamra?arce, gdy zacz?li si? zapach. Anderson Cooper i Tommy Hilfiger s? inne ciekawe dane uwypuklone w ruchu ‘bez p?ukania’, chocia? stylistka i moda konsultant Stacy London twierdzi, adidas originals ?e kilka myje za sze?? miesi?cy prawdopodobnie najzdrowsze.

Cho? wszyscy jeste?my o bycie eko przyjazny i ratowaniu planety, co jeszcze mamy zrobi?, gdy nasze d?insy zbyt lu?ne nosi?? Musimy po prostu pozwoli? ci wiedzie?, kiedy bierzemy na tej trwa?o?ci jean wyzwanie siebie!