Scrivici

info@euro-school.it

Chiamaci

045 898 0451
 

Kobiety wol? Taller Men

Nowe badanie potwierdza truizm w ?wiecie Datowanie: je?li chodzi o mi?o??, rozmiar a dok?adniej kwestii wysoko?ci.

Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do kobiet, które wyrazi?y poparcie dla wysokich m??czyzn jako przedmiot ochrony i kobieco?ci w nowym badaniu opublikowanym wspólnie z Rice University i University of North Texas.

Naukowcy prowadzili badania w dwóch cz??ciach. Na pierwszym eksperymencie, adidas lite racer wygl?da?y na celownik preferencji kobiet i m??czyzn przy u?yciu danych z 925 osobistych og?osze? randkowych pisa? Yahoo !.

Spo?ród 455 m??czyzn, ?rednia wieku wynosi?a 36, ??a ?rednia wysoko?? 5 stóp 8 cali (177 cm).

Próbk? 470 kobiet u?rednione wysoko?ci 5 stóp 4 cale (165 cm) i 35 roku ?ycia.

wyj?ciowa Open Ended pytania ankiety online, aby ustali? wysoko?? preferencji, adidas polska naukowcy doszli do wniosku, ?e 14 procent m??czyzn wyrazi? ch?? do tej pory wy??cznie krótsze kobiet.

Ale kiedy przysz?o do kobiet, prawie po?owa lub 49 procent kobiet stwierdzi?o, ?e chcia? tylko aktualne m??czyzn, którzy byli wy?si od siebie.

‘Jako dziewczynka, lubi? czu? delikatny i bezpieczny w tym samym czasie. Co? po prostu czuje si? dziwnie w my?leniu o poszukiwaniu ‘dó?’ w oczy mój cz?owiek’, powiedzia? jeden z uczestników samice.

‘Nie ma te? co? do powiedzenia na temat mog?c nosi? adidas buty z wysokimi obcasami i nadal jest krótszy. Chcia?bym tak?e, aby móc go przytuli? moje ramiona si?gaj?ce i szyi.’

Druga cz??? badania zaanga?owane 54 m??czyzn i 131 kobiet zatrudnionych na uniwersytecie w USA, których odpowiedzi na ankiety online potwierdzaj? wcze?niejsze wnioski, z czego ponad po?owa (55 procent kobiet) wyra?anie preferencji dla wysokich m??czyzn, a 37 za procent m??czyzn preferuj?cych krótsze kobiet.

Dla m??czyzn, preferencja dla krótszych kobiet pochodzi z mechaniki fizycznej blisko?ci.

‘Lubi?, kiedy cia?o swojego partnera pasuje adidas buty do biegania ciebie’, powiedzia? jeden cz?owiek. ‘To równie? sprawia, ?e ???atwiej si? ca?owa?, trzyma? si? za r?ce i robi? inne czynno?ci ze swoim partnerem.’

Odkrycia zosta?y opublikowane w czasopi?mie Journal of Family Issues.

Wed?ug nauki, wysokich m??czyzn o niskich g?osach maj? trafi? jackpota biologiczn?, a innym badaniu poza McMaster University w Hamilton, Ontario, adidas buty ?e kobiety znaleziono niskie rozbi? m?skie g?osy sexy, ale równie? mniej wiarygodne.